Utvärdering v.34

Vi utvärderar på ett nytt sätt det här läsåret. Varje fredag kommer man att läsa alla elevers utvärderingar här. De har jobbat två och två och verkligen fått till många meningar:

 

Lämna en kommentar