Terminsavslutning!

Till föräldrar som har barn

i Stocksätterskolan

 

Terminsavslutning

Höstterminen avslutas fredagen den 21 december med vårt traditionella julspel i Adventskyrkan för årskurs 1-6 och förskoleklassen har egen avslutning på skolan.

Observera att kyrkan enbart rymmer skolbarn och personal.

Avslutningsdagen börjar eleverna i vanlig tid och eleverna i årskurs 1-6 promenerar till kyrkan tillsammans med personalen. De elever som deltar i julspelet ska vara på plats i kyrkan kl 8.00. Efter julspelet går de tillbaka till skolan. Förskoleklassen samlas i klassrummet 8.15.

Kl 10.15 börjar jullovet för samtliga elever. Ingen skollunch serveras.

Vårterminen startar onsdagen den 9 januari 2019 kl 8.15.

 

Vi tackar för ett gott samarbete och önskar er alla en riktig

GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR

 

Catharina Lindvall-Scharmer                    Personalen

Rektor

 

Lämna en kommentar