Fakta om hajar!

Här kan man läsa tvåornas faktatexter om hajar och lära sig mer om den fantastiska hammarhajen!

Det fins 500 olika sorters hajar.
Hammarhajen äter fisk.
De kan bli 5 meter lång.
Hammarhajens ögon sitter långt ut på huvet. Hammarhajen föder 30-40 levande ungar. Hammarhajen har funnits ungefär 420 miljoner år.

Hammarhajen ser verkligen speciell ut. Hammarhajen äter fiskar och rockor.

Av Elmedina

 

Hammarhajen äter fisk.
Det finns 500 arter av haj.
Hammarhajen jagar sitt mat.
En brugd är 12 meter lång.
En haj beöver simma hela tiden.
På engelska heter hammarhaj hammerhead. Hammarhajen är duktig på att simma. Hammarhaj huvud ser ut som en hammare. Några hajar föder levande ungar och några hajar lägger ägg. De minsta hajarna är bara 15-17 centimeter långa.

Av Zohair

 

Hammarhajen är duktig på att jaga. Hammarhajen äter fiskar.
Det finns 500 olika sorters hajar, några är små och några är stora.
Några hajar kan lägga ägg och några hajar föder barn.
Hammarhajens huvud ser ut som en hammare.

Av Nizam

 

Hajar har inte simblåsa och de flesta av dom måste simma hela tiden för att inte sjunka. De flesta av hajarna lägger ägg. Hammarhajen ser ut som en hammare.

Det finns 500 arter av hajar.
Dom har ungefär funnits 420 miljoner år.

Av Ritaj

 

Det finns 500 olika hajar.
Hajar äter fisk.
Det finns hajar i Sverige
Hajar är bra på att jaga.
Minsta hajarna är 15-17 centimeter långa. Hajar lever i alla hav.

Hajar är stor.
Hajar ser ut som fiskar. Hajar är bra på att simma.

Av Eldana

 

Det finns 500 olika sorter hajar.
Dom minsta är 15-17 cm långa.
Hajarna äter fisk.
Hajarna har vassa tender.
Hajarna känner om det är ett djur under sanden. Valhajen är den största hajen.

Hajarna lever i alla hav.
Hammarhajens huvud ser ut som en hammare. Hammarhajen jagar fiskar.
Hajar lever i Sverige.
Valhajen kan bli 18 meter lång.
Hajarna har en superkraft.
Det finns hajar som lägger ägg och några som inte lägger ägg. På engelska heter hammarhaj hammerhead.
Hammarhajen är stor.
Vithajen är världens största rovfisk. Hammarhajen föder 30-40 barn.
En vithaj kan ha 300 tänder.

Hajarna har funnits ungefär i 420 miljoner. Hammarhajen är snabb.
Hammarhajen har fler sinnen än människan.

Av Orwa

Hammarhajen äter fiskar.
Det finns 500 olika sorters hajar. Hammarhajen lever i havet. Hajarna har flera rader med tänder.

Av Yousif

 

Hammarhajen har ett jägarsinne i sig.
Det finns 500 hajarter.
Hajar har flera rader med tänder.
Hammarhajar äter kött.
Hammarhajar använder sin hammare till att för dom ska sjunka ner.

Hammarhajen är ett däggdjur.
Vissa hajar måste simma hela tiden annars sjunker dom för dom har inte någon simblåsa. Hajar är utrotningshotade.
Hammarhajen föder levande ungar.
Dom minsta hajarna är bara 17-19 centimeter. Hajar har funnits i ungefär 420 miljoner år. Vithajen äter fisk och sälar och även andra hajar. Hajar har vassa tänder.
Hajar har fler sinnen än människor. Hammarhajen ser ut som en hammare.
Två av dom svenska hajarna heter brugd och pigghaj.

Brugden kan bli 12 meter lång.
Hajar har ett sjätte sinne.
En gång blev en valhaj fångad i ett rep. Vithajen är en av världens farligaste haj.
På engelska heter hammarhajen hammerhead. Eftersom att hammar hajen har ögon på kanterna på huvudet kan den se åt olika håll. Valhajar kan bli hela 18 meter långa.
Det är 12 meters skillnad på valen och valhajen.Valen kan bli 30 meter och en valhaj kan bli 18 meter.

Av Jesper

 

Det finns 500 olika sorters hajar. Hammarhajen är en av dem. Hammarhajen är ganska stor. Hammarhajen äter småfisk. Hammarhajen lever inte i Sverige. Hammarhajen lever i stora hav. Hammarhajen är ett flockdjur.

I ett stim så kan det vara 500 hammarhajar. Hammarhajar finns på Universeum i Göteborg. Hammarhajen är snabb.

Av Tim

 

Det finns 500 olika sorters hajar.
Dom minsta hajarna är bara 15-17 cm långa. Hajar finns i alla hav.
Vithajar äter fisk, sälar och även andra hajar. Hammarhajens huvud är format som en hammare och längst ut på ändarna sitter ögonen.
Hajar har flera rader av tänder.
De främsta raderna används för att jaga och äta. De bakre är reserv så att de alltid kan få nya vassa tänder.
Hajar saknar simblåsa och de flesta hajar måste simma hela tiden för att inte sjunka. Hammarhajen ser konstig ut.
Hammarhajen kan kolla bakåt utan att vända på huvudet.
Hammarhajen har ett sinne som sitter i huden så att dom kan känna av byten som gömmer sig i sanden.

Det sitter på undersidan av hammarhajen så att de lätt kan upptäcka byten på havsbotten. Hammarhajen har fler sinnen än människan.

Av Agnes

 

Hammar hajen ser ut som en hammare. Valhajen är världens största fisk.
Det finns 500 olika hajar i världen. Valhajen kan bli 18 meter lång.

Vid västkusten så finns tre olika hajar en är pigghaj och småfläckig rödhaj. Hammarhajen gillar rockor.
Svenska hajar är giftiga.

Nåra föder levande ungar och några lägger ägg. Hammarhajen är en fisk.
Några har inte simblåsa så dom måste simma hela tiden annars så siungker dom. Hammarhajen lever i havet.

Den minsta hajen är bara 15-17 centimeter lång. I alla hav finns det hajar.
Hajar har en superkraft.
Hajar har funnits i 420 miljoner år.

Valhajen är störst av alla hajar. Några hajar är giftiga.

I Sverige så finns inga giftiga hajar.
Hajar kan ha flera rader med tänder.
framme tänder andväds till att jaga och äta Dom bakre är reserv så att de alltid kan ha nya vassa tänder.
På undersidan av hammarhajen så sitter ett elektriskt sinne så de kan lätt upptäcka byten som gömmer sig.
Hajar har fler sinnen än människor.
Valhajen äter plankton.
Vithajar är världen största rovdjur och den tredje största hajen.
De kan bli 5 meter lång.
Vithajar äter fisk, sälar, och andra hajar. Hammar hajar är bra på att jaga.
Hammar hajen kan inte hamra.
Valhajen blir skadad av nät.
Valhajen får skräp i magen av människor. Valhajar är stora.

Av Emil

Hammarhajen kan bli upp till 5 meter lång. Vithajen äter fisk sälar även andra hajar. Hammarhajen äter rockor.
Hammarhajen ser verkligen speciell ut. Hammarhajen föder levande ungar och den kan föda 30 till 40 ungar.

Av Milkias

 

Hammarhajen äter småfisk.
Hammarhajens huvud ser ut som en hammare. Hammarhajens ögon är långt ut på huvudet. Hammarhajen föder mellan 30 och 40 ungar. Vithajen kan äter sälar.
Vithajen är snabb.
Vithajen är snabbare än sälar.
Hajar har flera sinne än människor.

Av Abudi

 

Det finns 500 sorters hajar. Hammarhajen är stor.
Hammarhajen äter fiskar.
Hammarhajen har vassa tänder. Hammarhajen kan simma. Hammarhajen är en typ av en haj.
Dom minsta hajarna är bara 15 -17 cm. Hammarhajens huvud är formad som en hammare.

Hammarhajen ser lite läskig ut.
På undersidan av hammarhajen sitter det elektriska sinnet så de lätt kan upptäcka byten på havsbotten.
Hajar har flera rader av tänder.
Hammarhajen är blågrå.
Hammarhajen är farlig.
Hammarhajen har stor mun.
Hammarhajen har inga öron.
Hammarhajen har en fena på ryggen.

Av Fiona

 

Det finns 500 olika arter av hajar. Hajen har vassa tänder. Hammarhajen har ett sjätte sinne. Vissa hajar lägger ägg.

Valhajen är den största hajen.
Hammarhajen heter hammer head på engelska. Hajar är utrotningshotade.
Hajar är duktiga på att simma.
Det finns hajar i Sverige.
Dom minsta hajarna är bara 17-19 centimeter. Hajarna har ungefär funnits 420 miljoner år!

Av William

 

Det finns 500 olika sorters hajar.
De minsta är bara 15-17 centimeter långa, andra är större.
I alla våra hav simmar hajar omkring.
Hajar har en hemlig superkraft, dom har fler sinnen än människan.
Världens största fisk heter Valhaj. Hammarhajen är bra på att jaga.
Vithajar äter fisk och säl.
Vid den svenska västkusten finns flera olika hajar.
Vanligast är pigghaj och småfläckig rödhaj. Svenska hajar är inte farliga.
Hajar har funnits i 420 miljoner år.
Hajar har fenor på ryggen.
Hammarhajen ser ut som en fisk. Hammarhajen föder mellan 30-40 levande ungar.

Av Yorsaliem

 

Det finns hajar i Sverige.

Det finns hajar som lägger ägg och vissa föder levande ungar. Vithajen är väldens största rovfisk och den tredje största hajen. Vithajen äter fisk, sälar och andra hajar.
Hajar saknar simblåsa och vissa måste simma hela tiden för att inte sjunka.

Hajar har flera sinnen en människan.

Av Kevin

Dom minsta av alla hajar kan bli 15-17 cm. Det finns 500 olika sorters hajar.
Vithajen äter fisk.
Valhajen är värdens största fisk och kan bli 18 meter.

Hajen har en superkraft och det är att hajarna har flera sinnen än människan.
Deras sjätte sinne kallas elektriska synen. Det finns 2 sorters hajar i Sverige, dom heter pigghajen och brugden.

Brugden kan bli 12 meter.
Det finns hajar som lägger ägg och det finns hajar som föder levande hajar.
Visste du att hajen saknar simblåsan och de flesta av dom måste simma hela tiden för att inte sjunka.
Hammarhajen äter rockor.
Hammarhajen är formad som en hammare. Alla hajar som jag har skrivit om är coola.

Hajarna är utrotningshotade för det är varmt och människan skräpar i havet.
Hajarna är kötattare.
Hajarna lever i vatten.

Vithajen har över 300 tänder.
Hajarna har funnits i ungefär 420 miljoner år. Hajen ser ut som en farlig fisk.
Hajarna har gälar som dom andas igenom. Hajarna har en hajfena.
Dom hajarna som bor i Sverige är inte farliga.

Av Alicia

 

Hammarhajar äter fisk.

Hammarhajar lever i vatten.

Hammarhajar gillar rockor.
Dom minsta hajarna är bara 15-17 centimeter långa. Det finns 500 olika sorters hajar.

Av David

 

Hammarhajen är stor.
Det fins 500 olika hajar.
Hajar äter småfiskar.
Hajar lever i Sverige.
Hammarhaj är farliga för småfiskar.
Hajar har fler sinnen än människan.
De har ett sjätte sinne som kallas ”det elektriska sinnet. Hammarhajen ser verkligen speciell ut.

Hammarhajen är hotad.
Vithajar är väldens största rovfisk och tredje största haj. Hammarhajen tycker om småfiskar.
Hammarhajen ser verkligen speciell ut.

Av Tomas

Lämna en kommentar