Skalning av tallinjen

Vi har jobbat med skalningar av tallinjen.
Då la vi ut en lång tallinje på golvet.
Vi fick lägga ut 0 och 1.
Sen fick vi olika nummer som vi lade ut på rätt ställe på tallinjen.
Vi fick papper med olika tallinjer som vi skulle sätta ut olika siffror på genom att mäta ut rätt plats med plastkuber.

Av Lo & Hein Wai

 

Vi har lärt oss ett nytt sätt att räkna på i matten. Gunilla har lagt en stor tallinje på golvet. Gunilla lottade namn och den som blev lottad fick lägga en siffra på tallinjen. Vi fick göra på papper också. Vi fick ett tal och vi skulle hitta rätt på tallinjen.

Av: Ibrahim och Roula

Lämna en kommentar