Utvärdering v. 47

Den här veckan låter vi endast några elever utvärdera. Läs deras utvärderingar här:

Att det har kommit bakterier i dricksvattnet.
Niklas var här i måndag istället för Gunilla.
Vi ska skriva om elefanten.
Det är roligt att skriva om elefanten.
Elefanten håller ut öronen och håller upp snabeln om den är arg.
Det är roligt att lära sig om elefantens kroppsspråk.

Av: Charlie och Edin

Här är några utvärderingar till:

Lämna en kommentar