Information till föräldrar om de nationella proven i årskurs 3

Här är information om de nationella proven:

 

På svenska:

brev_vardnadshavare_ak3_2019-2020-tryck

 

På arabiska:

information-np-ak3-arabiska

 

På tigrinja:

information-np-ak3-tigrinja

Lämna en kommentar