Kommande prov – matematik och SO

15/12 tisdag är det matteprov. Man kan öva hemma bland annat genom matteappen. Följande områden kommer att testas av: uppställning (addition och subtraktion), division, multiplikation samt bråk.
16/12 onsdag prov i samhällskunskap. Eleverna kommer i slutet av veckan få ett häfte som inkluderar allt de behöver kunna till provet. Provet kommer vara inom dessa områden, hur svensk politik fungerar, demokrati, diktatur.

Här kommer förtydligande information kring provet i samhällskunskap den 16/12. Denna information har samtliga elever tillgång till genom vår lärplattform Haldor. Inför provet i samhällskunskap ska eleverna kunna följande:

  • Veta vad demokrati och diktatur är.
  • Berätta hur beslut tas i riksdag och kommun.
  • Beskriva på ett grundläggande sätt hur svensk politik fungerar med hjälp av de begrepp vi haft i samhällskunskapen.

Eleverna har fått hem ett häfte där de kan läsa på inför provet. Här nedan kommer även länkar till Clio. Där kan eleverna även lyssna på texten.

Demokrati

Diktatur

Så kan barn påverka beslut

Kommuner och regioner

Sveriges riksdag

Sveriges regering

Lämna en kommentar