Information och instruktioner till skolpersonal och elever vid konstaterat fall av covid‐19

Varför får jag denna information?
I anslutning till klassen på skolan har det konstaterats fall med covid‐19.
Du kan då ha utsatts för smitta. Det är inte säkert att du har blivit smittad eller att du blir
sjuk, men du behöver ta del av nedanstående information och ta prov skyndsamt om du
får symtom.
Vad ska jag göra nu?
• Så länge du är symtomfri kan du fortsätta att vara i skolan/på arbetet och följa de
allmänna rekommendationer som finns, såsom att ha god handhygien och hålla
avstånd.
• Om du får symtom, även lindriga, ska du gå direkt hem och undvika nära kontakter
samt vara noga med hygien för att undvika att andra smittas. Du ska snarast ta prov
för covid‐19.
Hur gör jag för att provta mig?
Du kan beställa prov via e‐tjänsten 1177.se. Läs mer om hur du beställer och bokar tid för
PCR‐test på 1177.se. Det kostar inget att ta ett prov.
Vad gäller om jag redan har haft covid‐19?
Om du tidigare, inom sex månader, har haft konstaterad covid‐19‐infektion (bekräftat med
antingen PCR‐prov eller antikroppstest) gäller inte dessa instruktioner, men om du får
symtom ska du vara hemma tills du blir frisk.
Fakta om covid‐19
När skulle jag kunna bli sjuk?
Tiden från det att man smittats till man eventuellt blir sjuk (inkubationstiden) är mellan 2 till
14 dagar, vanligast är 5 dagar.
Vilka symtom är vanliga vid covid‐19?
Feber, förkylningssymtom (såsom snuva, hosta och halsont), förlust av lukt och smak,
huvudvärk, muskelvärk, magbesvär och diarré. De flesta får en lindrig sjukdom med milda
symtom, men en del blir sjukare med andningsbesvär och behöver sjukhusvård.
Hur smittar coronavirus?
Covid‐19 smittar genom så kallad dropp‐ och kontaktsmitta. När en person nyser eller
hostar bildas smittsamma droppar i luften. Då kan den som står nära bli smittad. När
dropparna fallit ner på ytor eller föremål kan smitta föras vidare därifrån, oftast via
händerna.
Allmänt förebyggande åtgärder
• Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten
• Håll avstånd till andra
• Hosta och nys i armvecket

Lämna en kommentar