Slöjdworkshop

Under två tillfällen i februari har ettorna fått prova på syslöjd genom Skapande skola som finansieras av statliga bidrag. Syftet är att elever ska få prova på kulturens olika uttrycksformer och få skapa eget. Det ska komplettera skolornas egna arbete med kultur. Det här läsåret fick ettorna prova på att arbeta med tovning av ull och att fästa med nål och tråd. Vi fick besök båda gångerna av en konstnär och slöjdlärare som heter Lena Jerlström. Eleverna ser redan nu fram emot att få ha slöjd i årskurs 2!

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg