Fakta om älgen

 

Älgen kallas som skogens konung.
Älgtjuren har en stor hornkrona.
Älgen har 2 meter i mankhöjd.
Svenska älgar kan väga 200-500 kilogram och älgar i Alaska kan vara 700 kilogram.
Älgen äter blad, skott, kvistar, gräs och örter om det finns lite snö på vintern då äter den kvistar, bär och ljungris.
Man ser älgar mest i gryningen och i skymningen.

Av: Edin

Älgen kallas för skogens konung.
Älgen äter blad, skott, kvistar, gräs och örter. På vintern äter den kvistar, bär- och ljungris.
När älgen är 1 år så får dom leva själva utan mamma då så kallas de fjolårskalvar.
Älgen syns till ibland i skymning och gryning.
Älgen föder sina kalvar i maj-juni, en till två kalvar.
Älgen diar sina ungar i 4-5 månader.
I Sverige så väger älgen 200-500 kilo men i Alaska så väger dom 700.

Av: Soe

Älgen kallas för skogens konung.
Älgen kan vara 2 meter hög.
I Alaska kan älgarna väga 700 kilo.
När kalvarna blir 1 år då stöter mamman bort dem.
På sommaren växer hornen ut, de tappar dem på vintern.

Av: Ibrahim

Älgen kallas skogens konung.
Den har en hornkrona på huvudet.
Den vill 2 meter i mankhöjd.
Kalvarna är 1 år med sin mamma sedan stöts de bort och kallas för fjolårskalvar.
De älgar som finns Alaska kan väga 700 kilo.
På sommaren växer hornen ut på hanarna.

Av: Freweni

Älgen kallas för skogen konung.
Den kan bli 2 meter hög.
Den tappar sina horn på vinter.
Mamma älg lämnar sina barn efter 1 år.
I maj till juni får mamma älgen två kalvar till.
Älg-papporna har en hornkrona på huvudet.

Av: Hein Wai

Älgen kallas skogens konung.
Den har en hornkrona på huvudet.
Den kan bli 2 meter hög.
Älgen kan väga 200-500 kilo.
På sommaren äter älgen blad, skott, kvistar, gräs och
örter.
I maj eller juni kan kon få en till två kalvar.
Älgkon diar sina barn i 4 till 5 månader.
I Alaska kan älgen väga upp till 700 kilo.
När kalven är 1 år gammal stöter kon bort kalven.

Av: Mohanad

Älgen kallas för skogens konung.
Älgen har en hornkrona.
Älgen kan bli 2 meter i mankhöjd.
Älgen väger 200-500 kilo.
Älgen i Alaska väga 700 kilo.
Älgkalven är med mamman i 1 år.

Av: Naeb

 

Älgen kallas skogens konung.
Älgen kan väga 200-500 kilo.
I Alaska finns det älgar som väger 700 kilo.
Älgen äter blad, kvistar, skott, gräs och örter.
Älgen kan bli 2 meter i mankhöjd.
När älgen är 1 år kallas den fjolårskalv.

Av Norasia

Älgen är skogens konung.
Älg hanen har en stor hornkrona.
Älgen har 2 meter i mankhöjd.
Svenska älgar kan väga 200-500 kilogram och älgar i Alaska kan vara 700 kilogram.
Älgen äter blad, skott, kvistar, gräs, örter och bär.

Av: Emilia

Fakta om affenpinscher

Affenpinscher är en hundras från Tyskland. ursprungligen var den en råttfångare men är sedan länge är den enbart en sällskapshund. Dess namn kommer av att rasen har ansetts att ha ett apliknande utseende (affe betyder ”apa” på tyska).  Färger som finns på denna ras: svart, tan, grå, silver, röd och beige. Affenpinschern kan bli 12 till 14 år.

Av: Klara

Fakta om dinosaurier

Jag har en bok om dinosaurier hemma och det här har jag lärt mig genom att läsa i den boken. Det finns många dinosaurietyper. Triceratopsen och Spinosaurus och många andra levde i Mesozukum. Teranasourus Rex är fiende med Spinosaurus. Triceratopsen är en växtätare. Brontosauren äter växter som löv, apelsin och äpple. Dinosaurerna levde för 65 miljoner år sedan. Alla dinosaurerna dog med en asteroid. Teranasaurus Rex är en kött ätare. Alosaurus är alltså också växtätare. I Kanada hitta dom ett T-Rex skelett. Alla dinosaurier dog inom 6 timmar.

Av: Noah