Engelska

Mer information om kunskapskraven och det centrala innehållet för engelska i Lgr 11 finns under fliken ”Kunskapskrav” på engelska bloggen.

Det här övar vi på lektionerna och strävar mot att kunna i årskurs 3:

  •  ord för färger, djur, kläder, kroppsdelar och mat
  •  beskriva vädret
  •  kunna räkna upp till 100 när man kommer till 3:an
  •  göra enkla beskrivningar, t ex hur någon ser ut både muntligt och skriftligt
  •  presentera dig själv, både muntligt och skriftligt
  • förstå enkla uppmaningar och uttryck t ex genom hörövningar
  •  använda hälsningsfraser
  • ord för veckodagar/månader
  • klockan, ökad svårighetsgrad för varje år men i 3:an ska man kunna heltimme, halvtimme och kvart i/över
  • läsa och förstå enklare texter