Idrott

Här kan man läsa Gabis planering fram till sportlovet:

Vecka                                                                                               

 

2              stafetter; volleyboll och innebandy

 

3              ambulans; brännboll och matträff

musikstopp och elevval

 

4              konboll och pingis

saxen och elevval

 

5              kinesiska muren och minifotboll

träffboll och elevval

 

6              skeppsbrott och massage

konditionsbana parvis och elevens val

 

7              studiedag

spegelbilden och spökboll

 

8              sportlov