Matematik

Mål i matematik för åk 1:

Eleven ska kunna …

 • läsa, skriva och ramsräkna talen 0-100.
 • läsa, skriva och ramsräkna talen 0-100.
 • dela upp talen 1-10.
 • dubbelt och hälften.
 • större än >, mindre än < och lika med =.
 • måla halva delen av olika geometriska objekt (bråk).
 • mönster i antal; 2-hopp, 5-hopp och 10-hopp.
 • skapa olika enkla mönster i färg och form.
 • additionsbegreppet.
 • subtraktionsbegreppet.
 • räkna ut additionstal 0-20 utan tiotalsövergång.
 • räkna ut subtraktionstal 0-20 utan tiotalsövergång.
 • räkna ut additionstal med hela tiotal. T ex 20 + 10 = 30, 40 + 40 = 80
 • räkna ut subtraktionstal med hela tiotal. T ex 30 – 10 = 20, 90 – 50 = 40
 • namnge en cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.
 • rita en cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.
 • fortsätta mönster och skapa egna mönster med geometriska former.
 • jämföra och uppskatta längder.
 • mäta längder med kroppsmått och med mätverktyg i meter och cm.
 • jämföra och uppskatta volymer.
 • mäta volymer i enheterna liter och dl.
 • jämföra och uppskatta massor (vikt).
 • mäta massor (vikt) i enheten kg.
 • läsa av en klocka, hela timmar.
 • ställa visarna (alt. rita visare) på en klocka efter instruktioner. Hela timmar.
 • läsa av en klocka, halva timmar.
 • ställa visarna (alt. rita visare) på en klocka efter instruktioner. Halva timmar.
 • räkna ut tidsdifferenser mellan två klockslag i hela och halva timmar.
 • tillverka och läsa av stapeldiagram och tabeller.

***************************************************************************

Vi har jobbat med klockan, vi har tränat på hel- och halvtimmar. Alla har blivit jätteduktiga! Med hjälp av den här filmen kan ni träna klockan hemma om ni vill och har tid. Det visas ett klockslag och efter några sekunder kommer en text upp och så sägs tiden. Det gäller att hinna säga eller tänka tiden innan svaret dyker upp.

***************************************************************************

Här är övningen där man tränar talen upp till 100:

Give the dog a bone

***************************************************************************

Här kan ni lyssna på en sång som handlar om addition, om att dela upp talen 0-5. Sången går snabbt så det kan behövas att man lyssnar många gånger för att man ska hinna att sjunga med:

Vi tränar på att skriva siffrorna rätt, uppifrån och ner. Här kan du träna på detta med Bamse:

Nu i oktober har vi börjat att jobba med tiokompisarna, de tal som tillsammans blir tio:

0 + 10

1 + 9

2 + 8

3 + 7

4 + 6

5 + 5

6 + 4

7 + 3

8 + 2

9 + 1

10 + 0

Vi har bland annat lekt tiolekar och sett på film. En tiolek som ni lätt kan leka hemma går till så här:

Ta tio saker, t ex pennor, stenar, knappar eller något liknande och lägg dessa i en påse eller väska. En person får sedan plocka upp ett antal stenar ur påsen och de övriga ska gissa hur många stenar som är kvar i påsen. Trevligt och lärorikt!

Här finns några filmer som vi tittat på när vi har jobbat med tiokompisarna:

**************************************************************

Ibland delar vi upp förskoleklassen i mindre grupper och jobbar med matematik. Nu i början har vi jobbat med siffrorna 1-5 och med ”femkompisarna”. ”Femkompisar” är alla de tal som blir fem tillsammans. Här är alla 5-kompisarna:

0 + 5

1 + 4

2 + 3 

3 + 2

4 + 1

5 + 0

Vi har bl a tittat på denna film när vi har jobbat med detta:

https://www.youtube.com/watch?v=hxorhkhMCoQ