Matematik

Mål i matematik för åk 1:

Eleven ska kunna …

 • läsa, skriva och ramsräkna talen 0-100.
 • läsa, skriva och ramsräkna talen 0-100.
 • dela upp talen 1-10.
 • dubbelt och hälften.
 • större än >, mindre än < och lika med =.
 • måla halva delen av olika geometriska objekt (bråk).
 • mönster i antal; 2-hopp, 5-hopp och 10-hopp.
 • skapa olika enkla mönster i färg och form.
 • additionsbegreppet.
 • subtraktionsbegreppet.
 • räkna ut additionstal 0-20 utan tiotalsövergång.
 • räkna ut subtraktionstal 0-20 utan tiotalsövergång.
 • räkna ut additionstal med hela tiotal. T ex 20 + 10 = 30, 40 + 40 = 80
 • räkna ut subtraktionstal med hela tiotal. T ex 30 – 10 = 20, 90 – 50 = 40
 • namnge en cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.
 • rita en cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.
 • fortsätta mönster och skapa egna mönster med geometriska former.
 • jämföra och uppskatta längder.
 • mäta längder med kroppsmått och med mätverktyg i meter och cm.
 • jämföra och uppskatta volymer.
 • mäta volymer i enheterna liter och dl.
 • jämföra och uppskatta massor (vikt).
 • mäta massor (vikt) i enheten kg.
 • läsa av en klocka, hela timmar.
 • ställa visarna (alt. rita visare) på en klocka efter instruktioner. Hela timmar.
 • läsa av en klocka, halva timmar.
 • ställa visarna (alt. rita visare) på en klocka efter instruktioner. Halva timmar.
 • räkna ut tidsdifferenser mellan två klockslag i hela och halva timmar.
 • tillverka och läsa av stapeldiagram och tabeller.

***************************************************************************

Här är övningen där man tränar talen upp till 100:

Give the dog a bone

***************************************************************************

Här kan ni lyssna på en sång som handlar om addition, om att dela upp talen 0-5. Sången går snabbt så det kan behövas att man lyssnar många gånger för att man ska hinna att sjunga med:

Vi tränar på att skriva siffrorna rätt, uppifrån och ner. Här kan du träna på detta med Bamse:

Nu i oktober har vi börjat att jobba med tiokompisarna, de tal som tillsammans blir tio:

0 + 10

1 + 9

2 + 8

3 + 7

4 + 6

5 + 5

6 + 4

7 + 3

8 + 2

9 + 1

10 + 0

Vi har bland annat lekt tiolekar och sett på film. En tiolek som ni lätt kan leka hemma går till så här:

Ta tio saker, t ex pennor, stenar, knappar eller något liknande och lägg dessa i en påse eller väska. En person får sedan plocka upp ett antal stenar ur påsen och de övriga ska gissa hur många stenar som är kvar i påsen. Trevligt och lärorikt!

Här finns några filmer som vi tittat på när vi har jobbat med tiokompisarna:

**************************************************************

Ibland delar vi upp förskoleklassen i mindre grupper och jobbar med matematik. Nu i början har vi jobbat med siffrorna 1-5 och med ”femkompisarna”. ”Femkompisar” är alla de tal som blir fem tillsammans. Här är alla 5-kompisarna:

0 + 5

1 + 4

2 + 3 

3 + 2

4 + 1

5 + 0

Vi har bl a tittat på denna film när vi har jobbat med detta:

https://www.youtube.com/watch?v=hxorhkhMCoQ