Svenska

Mål i år 2:

 Läsa:

-kunna läsa och återberätta olika slags texter

-kunna förstå och hitta bra poänger i det man läser

-kunna använda olika sätt för att läsa och förstå en text

(Jag kan berätta om det jag läst och svara på frågor.)

(Jag funderar över det jag läst och koppla det till mitt eget liv.)

(Jag kan titta på bokens framsida, bilder och kända ord för att förstå det jag läst.)

(Jag kan ”läsa mellan raderna”.)

 

Skriva:

-kunna skriva korta texter läslig handstil och på Ipad

-kunna skriva korta berättelser

-kunna skriva meningar med stor bokstav och punkt

-kunna planera och tänka efter innan texter skrivs

(Jag skriver texter till bilder, brev, sagor och berättelser.)

(Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord.)

(Jag kan planera mitt skrivande genom t ex tankekartor, bilder, stödord och genom att diskutera med en kompis.)

(Jag kan bearbeta min text och göra den bättre.)

 

Tala:

-kunna tala inför grupp

-kunna beskriva så att andra förstår

-kunna tala om vad man tycker och tänker

 

Lyssna:

-lyssna på den som talar

-kunna följa med i handlingen vid högläsning

-kunna förstå muntliga instruktioner

(Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig.)

(Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig.)