Svenska

De här målen ska man uppnå i årskurs 1:

Läsa:

-kunna alla bokstäver

-kunna läsa enkla ord och meningar

-kunna ”läsa” vanliga ord utan att ljuda (och, sa, på, till)

Skriva:

-kunna skriva alla bokstäver, både stora och små

-kunna skriva enkla ord och meningar med läslig handstil och på dator

-kunna skriva korta berättelser till bilder

Tala:

-kunna tala inför grupp

-kunna rimma och säga ramsor

Lyssna:

-kunna följa med i handlingen vid högläsning

-lyssna på den som talar

-kunna förstå muntliga instruktioner

 

Här är filmer om alfabetet:

 

Vi övar bokstäver på olika sätt. Smartboarden är ett utmärkt hjälpmedel!