Pilgiftsgrodor

Den här veckan har eleverna själva fått välja ett djur att  läsa och skriva om som bor i regnskogarna i Asien eller Sydamerika. Här kan man lära sig om pilgiftsgrodor:

Pilgiftsgrodor kan döda 100 000 möss.
Pilgiftsgrodor har färgglada färger.
Pilgiftsgrodan kan bli 15 år gammal.
Den är giftig.
Folk brukar döda dom för att ta ut giftet
så dom kan döda andra djur med pilbågar för länge sen.
Den gillar att vara i vatten.
Några är inte så särskilt giftiga.
Dom kan döda människor.
Pilgiftsgrodan har mönster och fläckar.
Den har jätte många färger.
Den är inte stor.
Pilgiftsgrodan är farlig.
Man ska inte röra dom.
Den har svarta ögon.
Pilgiftsgrodan har 3 tår .
Det finns pilgiftsgrodor  i Sverige i en djur park i Göteborg.
Det finns jätte många i Sydamerika.
Giftet kommer ifrån insekter som dom äter.
Pilgiftsgrodan äter insekter.
Pilgiftsgrodan är en växt ätare.
Dom har mycket gift i sig.
Man kan dö av dom.
Pilgiftsgrodan är en groda.
Om man ger pilgiftsgrodan annan
mat så blir den mindre  giftig.
Pilgiftsgrodan kan hoppa hökt.
Vi i Sverige har inte sett några.
Det finns jätte många olika arter.
Pilgiftsgrodan  är gul  blå  och många olika färger till.
Dom är bra på att hoppa.
Dom flästa är jätte giftiga.
Av Emil
___________________________________________________________
Pilgiftsgrodan är giftig.
Pilgiftsgrodan är ett däggdjur.
Pilgiftsgrodan har svarta ögon.
Pilgiftsgrodan är en groda.
Pilgiftsgrodan är blå och gul.
Den har jätte många färger.
Pilgiftsgrodan lever i Sydamerika.
Pilgiftsgrodan har 3 tår.
Pilgiftsgrodan kan döda 100 000 möss.
Pilgiftsgrodan äter insekter.
Den finns pilgiftsgrodan i Sverige i en
djur park i Göteborg.
Man kan dö av dom.
Om man ger pilgiftsgrodan annan
mat så blir mindre giftig.
Den har fläckar.
Grodenas gift kommer från insekter
som grodorna äter.
Dom har mycket gift i sig.
Av Milkias
___________________________________________________________
Grodornas gift kommer från insekter som
grodorna äter.
I regnskogarna i Central- och Sydamerikas
lever världens giftigaste groda.
ger den annan mat så blir den mindre giftig.
Giftet från en enda kokoigiftgroda kan döda
10 000 möss eller mellan 10 och 20 människor.
 Pilgiftsgrodor gilar att simma.
Av Abudi
__________________________________________________________
Pilgiftsgrodor äter insekter.
Pilgiftsgrodor lever i regnskogen.
Pilgiftsgrodor lever upp till 15 år.
Pilgiftsgrodor kan simma.
Pilgiftsgrodor är farliga.
Pilgiftsgrodor är världens giftigaste groda.
Rör inte pilgiftsgroda.
Grodornas gift kommer från insekter som pilgiftgrodor äter.
Färg på pilgiftgrodor är blå, gul och svart.
Pilgiftgrodor kan hoppa.
Av Zohair
________________________________________________________
Pilgiftsgrodor är farliga.
Pilgiftsgrodor kan leva i 15 år.
Pilgiftsgrodor lever i regnskogarna.
Pilgiftsgrodor äter insekter.
Pilgiftsgrodor kan simma.
Pilgiftsgrodor är världens giftigaste groda.
Grodornas gift kommer från insekter.
Pilgiftsgrodor är blå och gul.
Av Tomas
_____________________________________________________
Pilgftsgrodor är jätte  giftiga grodor.
Pilgftsgrodor kan döda 10 000  möss
eller mellan 10och 20 människor.
Pilgftsgrodor lever i Sydamerika i
Regn skogar. Pilgftsgrodor är dom
värsta giftiga grodorna.
Av Ritaj
___________________________________________________
Pilgiftsgrodor gillar vatten.
 Pilgiftsgrodor bor i regnskogen.
Pilgiftgrodan är giftig.
Giftet kommer i från insekter som
grodan äter. Pilgiftsgrodan har olika
färger blå, lila,grön och gul.
Den har svarta ögon.
Av Elmedina
__________________________________________________
10 000 möss ellermellan och 20 människor
kan dödas av giftet från bara en kokoigiftgroda.
De kan vara liusblå,gula och gröna.
Ögonen är svarta.
Av Nizam

Lämna en kommentar