Europa

Det finns 6 världsdelar.

Europas största stad är Moskva .

Det finns 28 länder i Europa.

Som bara tillhör Europa.

De största landet i Europa är Ryssland.

Men Ryssland tillhör också Asien.

Men om man räknar med bara Europa så är Ukraina störst.

Europas snabbaste berg och dalbana ligger i Spanien.

Den kan nå upp till en hastighet på 0-180 km i h.

Europas högsta berg heter Eibrus och ligger i Ryssland. 

Europas högsta byggnad är Federationstornet och ligger i Ryssland. 

Europas äldsta brunn är i Tjeckien.

Brunnen är 7300 år gammal.

Europas största djur är blåvalen.

Europas häftigaste djur är lodjur. 

Europas största sjö är Ladoga i Ryssland.

Europas största skola ligger i Stockholm.

 

Av Tim och Kevin  

 

 

Lämna en kommentar