Andra världskriget

Andra världskriget

Andra världskriget började när Tyskland anföll Polen den 1 september 1939. Några dagar senare, den 3 september, förklarade Storbritannien och Frankrike krig mot Tyskland. 

Under åren 1940-1941 utvidgades kriget till större delen av Europa. Många europeiska länder blev anfallna av tyska trupper, medan andra allierade sig med Tyskland. Endast ett några stater i Europa var neutrala. Det var Sverige, Schweiz, Turkiet, Portugal, Spanien, Irland och Vatikanstaten. När Japan anföll USA den 7 december 1941 utvidgades kriget till Fjärran östern.

Andra världskriget i Europa höll på i 5 år och åtta månader, fram till Tysklands kapitulation den 7-8 maj 1945. Kriget mellan USA och Japan fortsatte fram till Japans kapitulation den 2 september 1945.

Omkring 50 miljoner människor dog under andra världskriget. Under krigsåren mördade de tyska nazisterna omkring 6 miljoner europeiska judar.

Williams mammas farfar har varit en samlare på andra världskriget och han åkte runt hela jorden och köpte vapen, medaljer, granater, konservburkar, militärbilar, militärcrossar och militärkläder. Han och hans kompisar gjorde en film som dem lekte krig i skogen och filmen hette Nedermans hemliga arme.

Av William och Emil

Lämna en kommentar