VIKTIG INFO COVID -19

Pollenallergi eller covid-19?

Både covid-19 och pollenallergi kan ge milda förkylningssymtom. Därför är det svårt att till en början bedöma om dina symtom beror på allergi eller om du smittats av sjukdomen.

Se till att stanna hemma även om du får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma.

Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber, ska du testa dig och stanna hemma tills du fått ditt provsvar.

För kännedom – covid 19

Med anledning av att vi har flera konstaterade fall i personalgruppen vill vi informera om och uppmana till att vara vaksamma på och att vara hemma vid minsta symptom samt testa sig om barnet har symptom.

Vi kommer att ha öppet på fritidshemmet som beslutat och alla barn som har anmält omsorgsbehov är självklart välkomna. Vi kommer att vidta åtgärder för att försöka minska vidare smittspridning och vill vädja till er att vara noga med att ha era barn hemma vid minsta symptom.
Vi vill också påminna om att anmäla eventuell sjukdom eller ändrat behov av omsorg (t ex ledighet) till fritids så snart som möjligt för att vi ska kunna planera verksamheten på bästa sätt.
Sjukfrånvaron till följd av covid-19 kommer sannolikt att vara högre än vanligt även en tid in på nästa år. Därför behöver medarbetarna på fritidshemmet få möjlighet till ledighet och återhämtning för att orka ta hand om alla barn på ett bra sätt även efter jul- och nyårshelgen. Därför lägger jag med en vädjan om att vårdnadshavare inte lämnar sina barn till fritidshemmet om man inte absolut måste. Den avser mellandagarna kring jul, nyår och trettonhelgen under perioden 28 december–8 januari.
Peter Malmström Jonsson

Hej alla vårdnadshavare!

Imorgon tisdag är det avslutning. Eleverna kommer att samlas i respektive klassrum kl 8.00. I klass 4a kommer Rosita att vara då Eva tyvärr är sjuk. Eleverna går i skolan till 9.30. Sedan är det dags att inleda ett välförtjänt jullov.

Skolan börjar sedan igen kl 8.00 tisdagen den 12 januari. Under första skolveckan kommer det att vara omprov i matte, 13/1 och omprov i samhällskunskap 14/1. De elever som ska göra omprovet har fått hem material att träna på.

Vi vill även passa på att tacka er alla vårdnadshavare för gott samarbete under terminens gång samt önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Med vänlig hälsning Sandra och Eva

Hej alla vårdnadshavare!

 

På måndag den 21/12 får alla i 4A och 4B ta med sig frivillig fika. Men man får inte ta med sig godis, läsk och någon dricka som innehåller kolsyra. Saft, Bullar, mackor och Festis är absolut tillåtet. Varför vi ska ta med oss fika är för att i trean så räknade vi våra dagar till hundra dagar och när vi hade kommit till hundra dagar så har vi en fest. Så nu på måndag så kommer vi ha en liten fest som vi kallar 600 dagars festen.

Info klass 4b

Eleverna i klass 4b har idag fått hem matteprovet som de skrev igår. Provet ska hem och skrivas under av er vårdnadshavare. Den 13/1 kommer det vara omprov för de elever som inte blev godkända. Eleverna har även fått hem ett häfte med uppgifter de kan träna på inför omprovet.

Info angående skolledning Stocksätterskolan

Till vårdnadshavare på Stocksätterskolan

Jag vill informera om att jag kommer att lämna min tjänst som rektor på Stocksätterskolan i samband med jullovet. Eleverna fick informationen under måndagen.

Jag har trivts bra på skolan och det har inte varit ett enkelt beslut att fatta. Stocksätterskolan är en fantastisk skola att jobba på!

En rekrytering av rektor kommer att inledas inom kort och tills allt är klart kommer skolans biträdande rektor Sara att vara rektor.

Med vänlig hälsning

Peter Malmström Jonsson

Information och instruktioner till skolpersonal och elever vid konstaterat fall av covid‐19

Varför får jag denna information?
I anslutning till klassen på skolan har det konstaterats fall med covid‐19.
Du kan då ha utsatts för smitta. Det är inte säkert att du har blivit smittad eller att du blir
sjuk, men du behöver ta del av nedanstående information och ta prov skyndsamt om du
får symtom.
Vad ska jag göra nu?
• Så länge du är symtomfri kan du fortsätta att vara i skolan/på arbetet och följa de
allmänna rekommendationer som finns, såsom att ha god handhygien och hålla
avstånd.
• Om du får symtom, även lindriga, ska du gå direkt hem och undvika nära kontakter
samt vara noga med hygien för att undvika att andra smittas. Du ska snarast ta prov
för covid‐19.
Hur gör jag för att provta mig?
Du kan beställa prov via e‐tjänsten 1177.se. Läs mer om hur du beställer och bokar tid för
PCR‐test på 1177.se. Det kostar inget att ta ett prov.
Vad gäller om jag redan har haft covid‐19?
Om du tidigare, inom sex månader, har haft konstaterad covid‐19‐infektion (bekräftat med
antingen PCR‐prov eller antikroppstest) gäller inte dessa instruktioner, men om du får
symtom ska du vara hemma tills du blir frisk.
Fakta om covid‐19
När skulle jag kunna bli sjuk?
Tiden från det att man smittats till man eventuellt blir sjuk (inkubationstiden) är mellan 2 till
14 dagar, vanligast är 5 dagar.
Vilka symtom är vanliga vid covid‐19?
Feber, förkylningssymtom (såsom snuva, hosta och halsont), förlust av lukt och smak,
huvudvärk, muskelvärk, magbesvär och diarré. De flesta får en lindrig sjukdom med milda
symtom, men en del blir sjukare med andningsbesvär och behöver sjukhusvård.
Hur smittar coronavirus?
Covid‐19 smittar genom så kallad dropp‐ och kontaktsmitta. När en person nyser eller
hostar bildas smittsamma droppar i luften. Då kan den som står nära bli smittad. När
dropparna fallit ner på ytor eller föremål kan smitta föras vidare därifrån, oftast via
händerna.
Allmänt förebyggande åtgärder
• Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten
• Håll avstånd till andra
• Hosta och nys i armvecket