Information om floursköljning

Folktandvården har ett samarbete med er skola med syfte att främja barnens tandhälsa.

Tandhälsan bland barnen i Örebro län är ojämlik. Skillnaderna är så stora att i vissa områden av länet har ca 70 % av sexåringarna karies jämfört med medeltalet som är

ca 30 %. Vi vet att extra tillskott av fluor är ett effektivt sätt att stärka barnens tänder på. Tandhälsoläget på er skola ligger sämre till än genomsnittet därför planerar vi att introducera fluorsköljning hos er. Det innebär att ditt barn kommer att erbjudas fluorsköljning i skolan. Fluor stärker tänderna och gör dem mer motståndskraftiga mot kariesangrepp, hål i tänderna.

Skolans personal kommer att få instruktioner av Folktandvården för hanteringen av detta. Barnen kommer också att träffa Folktandvårdens personal som berättar om varför det är viktigt att använda fluor.

Folktandvården är glad över tillfället att träffa barnen i skolan och därigenom få möjlighet att hjälpa ditt barn till en framtid med friska och hela tänder.

Om du inte vill att ditt barn deltar i fluorsköljningen ber vi dig ta kontakt med ditt barns lärare.

Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta undertecknad.

Med vänlig hälsning

 

Folktandvårdens Folkhälsoenhet

Cecilia Mattsson

E-post cecilia.mattsson@orebroll.se