Klass 4B

Viktig info! Dags för utvecklingssamtal.

Idag fredag skickas det hem en lapp med tider för utvecklingssamtal, vänligen fyll i och skicka tillbaka till skolan snarast.

Vänligen Sandra