Matematik

Mål i matematik för åk 2:

Eleven ska kunna …

 • läsa och skriva talen 0-200
 • jämföra och dela upp tal inom talområdet 0-200
 • beskriva mönster i enkla talföljder 2, 5 skutt upp till 100
 • ordningstalen 1-31 (enligt almanackan)
 • ramsräkna (talraden) med tiotal upp till 200
 • förklara och förstå vad addition och subtraktion står för med hjälp av konkret material eller bilder
 • jämna och udda tal
 • förstå sambandet mellan multiplikation och upprepad addition
 • multiplikationstabellerna 1, 2, 5 och 10
 • läsuppgifter och problemlösning i addition och subtraktion i talområdet 0-20 med tiotalsövergångar
 • ställa upp algoritm i subtraktion utan växling i talområdet 0-100
 • ställa upp algoritm i addition utan tiotalsövergångar i talområdet 0-100
 • benämna cylinder, rätblock och kon
 • känna till symmetri och symmetrilinje
 • analoga klockan
 • väga och uppskatta kg och hg
 • mäta och uppskatta mm, cm och meter
 • mäta och förstå begrepp omkrets
 • jämföra stapeldiagram
 • rita enkla stapeldiagram
 • dela upp helheter i olika antal delar

 

***************************************************************************

Vi har jobbat med klockan, vi har tränat på hel- och halvtimmar. Alla har blivit jätteduktiga! Med hjälp av den här filmen kan ni träna klockan hemma om ni vill och har tid. Det visas ett klockslag och efter några sekunder kommer en text upp och så sägs tiden. Det gäller att hinna säga eller tänka tiden innan svaret dyker upp.

***************************************************************************

Här är övningen där man tränar talen upp till 100:

Give the dog a bone

***************************************************************************

Här kan ni lyssna på en sång som handlar om addition, om att dela upp talen 0-5. Sången går snabbt så det kan behövas att man lyssnar många gånger för att man ska hinna att sjunga med:

Vi tränar på att skriva siffrorna rätt, uppifrån och ner. Här kan du träna på detta med Bamse:

Nu i oktober har vi börjat att jobba med tiokompisarna, de tal som tillsammans blir tio:

0 + 10

1 + 9

2 + 8

3 + 7

4 + 6

5 + 5

6 + 4

7 + 3

8 + 2

9 + 1

10 + 0

Vi har bland annat lekt tiolekar och sett på film. En tiolek som ni lätt kan leka hemma går till så här:

Ta tio saker, t ex pennor, stenar, knappar eller något liknande och lägg dessa i en påse eller väska. En person får sedan plocka upp ett antal stenar ur påsen och de övriga ska gissa hur många stenar som är kvar i påsen. Trevligt och lärorikt!

Här finns några filmer som vi tittat på när vi har jobbat med tiokompisarna:

**************************************************************

Ibland delar vi upp förskoleklassen i mindre grupper och jobbar med matematik. Nu i början har vi jobbat med siffrorna 1-5 och med ”femkompisarna”. ”Femkompisar” är alla de tal som blir fem tillsammans. Här är alla 5-kompisarna:

0 + 5

1 + 4

2 + 3 

3 + 2

4 + 1

5 + 0

Vi har bl a tittat på denna film när vi har jobbat med detta:

https://www.youtube.com/watch?v=hxorhkhMCoQ