Tyrannosaurus Rex/Noah

T-rex

  • Är ett kött ätande djur
  • Den är snabb
  • Den springer snabbt
  • T-rexen dog för 65 miljoner år sen
  • Det är det starkaste djuret som fanns
  • Den första fossilen hittades i Amerika
  • Den har jättesmå händer
  • Den kan inte klättra

[1], CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons